Monday, January 30, 2012

Kira Zakat Simpanan

Maksud wang simpanan ialah wang yang disimpan sama ada di dalam akaun simpanan di mana-mana institusi kewangan seperti bank mahu pun institusi lain seperti ASN dan ASB. Ia meliputi akaun simpanan tetap mahu pun simpanan biasa.

Zakat dikenakan ke atas baki terendah simpanan di dalam tempoh setahun. Sebagai contoh, Ahmad mempunyai simpanan pada awal tahun 2007 sebanyak RM10 ribu dan sepanjang tahun itu berlaku keluar dan masuk wang simpanan sehinggalah ke akhir tahun 2007 simpanannya berjumlah RM50 ribu. Ahmad hendaklah melihat pada tarikh bilakah di dalam tahun itu, wang simpanan beliau berada pada baki terendah.

Katakanlah pada 15 Julai 2007, baki terendah simpanan Ahmad ialah RM7 ribu dan nisab pada tahun 2007 ialah RM6 ribu (maknanya wang simpanan itu melebihi nisab zakat), maka Ahmad hendaklah menggunakan nilai RM7 ribu itu untuk dikirakan zakat.

Maka, RM7,000 X 2.5% = RM175 wajib dizakat sebagai zakat simpanan Ahmad pada tahun 2007.Nota: Seandainya Ahmad mempunyai lebih dari satu akaun, maka beliau hendaklah mencampurkan semua baki terendah pada setiap akaun simpanan dan mendarabkannya dengan 2.5% bagi mendapatkan jumlah zakat simpanan beliau. Sekiranya Ahmad menyimpan di simpanan yang berfaedah, maka Ahmad hendaklah terlebih dahulu menolak jumlah faedah tersebut sebelum dikirakan zakat.


Kredit : Lembaga Zakat Selangor

2 comments:

Queen said...

good info..thanks..

Kevinlpfb said...

good info..thanks..